Άρθρα

ΑΣΕΠ 4K/2020: Εκδόθηκε η προκήρυξη “Βοήθεια στο Σπίτι”

 

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη μεγαλύτερη – σε αριθμό θέσεων – προκήρυξη μόνιμου προσωπικού του 2020.

Χθες δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ολόκληρη η προκήρυξη.

Σημειώστε τις προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:

 
 • από 2 έως 17 Ιουνίου 2020 για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ
 • από 18 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2020 για υποψηφίους ΥΕ.

 

Δείτε τις θέσεις ανά κατηγορία   ΕΔΩ

 

Τα γραφεία IDEA αναλαμβάνουν την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Γραφείο IDEA Εύοσμος: 2314 314202
Γραφείο IDEA Σέρρες: 23213 02583

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας


Θεσσαλονίκη: 4 προσλήψεις στο Δήμο Κορδελιού – Εύοσμου

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» – Άξονας προτεραιότητας 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 

2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών

1 ΠΕ Ψυχολόγων

 

Τα γραφεία IDEA αναλαμβάνουν την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησης  σας κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο IDEA Εύοσμος: 2314 314202

 

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας


ΑΣΕΠ 2Κ/2020: Πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών

 

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 2Κ/2020 (ΦΕΚ 9/18.03.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.),το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον, οι οποίοι προηγούνται  με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

για την Προκήρυξη  2Κ/2020

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
 3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 13 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
 
 

ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για τις κατηγορίες ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ

 

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), σύμφωνα με την προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 7Κ/2019 (ΦΕΚ 42/11.12.2019, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), το Α.Σ.Ε.Π. καλεί

τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον, ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), οι οποίοι προηγούνται  με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

για την Προκήρυξη  7Κ/201

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ, της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
 3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

 

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 13 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Δείτε τον αλφαβητικό πίνακα εδώ

ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για τις κατηγορίες ΔΕ/ΠΕ

 

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων ενενήντα μιας (491) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28.3.2019, Τεύχος ΑΣΕΠ) και επειδή, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων των ως άνω κατηγοριών, δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον, ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ/ΔΕ), αλφαβητικό πίνακα, οι οποίοι προηγούνται με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

 

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη

2Κ/2019

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 11 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους αλφαβητικούς πίνακες και δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερομένης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε τον αλφαβητικό πίνακα εδώ

Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2020

 

Γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς, υποβλήθηκαν 8.141 αιτήσεις υποψήφιων των ανωτέρω κατηγοριών.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

 • 3.186 αιτήσεις για την κάλυψη 36 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
 • 2.450 αιτήσεις για την κάλυψη 22 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
 • 2.315 αιτήσεις για την κάλυψη 20 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
 •    190 αιτήσεις  για την κάλυψη  1 θέσης  κατηγορίας  Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψήφιων ανέρχεται σε 18.901 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

502-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

821

503-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

160

504-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

701

505-ΠΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ)

859

506-ΠΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

613

507-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

565

508-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

534

509-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

638

510-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

771

511-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

331

512-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

500

513-ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

87

514-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)

83

515-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

165

516-ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

76

517-ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΙΔ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ)

1

518-ΠΕ6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. SOFTWARE)

109

519-ΠΕ6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. HARDWARE)

52

520-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

159

521-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

257

522-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ)

86

523-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

177

524-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

69

525-ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

679

526-ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

302

527-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

382

528-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

216

529-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

366

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

601-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

912

602-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

578

603-ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

105

604-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

138

605-ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

107

606-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

225

607-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

289

608-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

267

609-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)

103

610-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

265

611-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

36

612-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

87

613-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

211

614-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

241

615-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

225

616-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

371

617-ΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

145

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

701-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

254

702-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1.130

703-ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

960

704-ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

143

705-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

143

706-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

130

707-ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ

144

708-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

349

709-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

100

710-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

98

711-ΔΕ ΤΑΜΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΗ

338

712-ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

101

713-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

42

714-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

47

715-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

53

716-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

93

717-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ)

86

718-ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ

437

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

801-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

189

 

Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 2ΓΔ/2020

 

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/5-2-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 1.241 αιτήσεις

Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.259 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

40

ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

44

ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

36

ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

50

ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

523

ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

308

ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

258

 

Πηγή: asep.gr

Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 1ΓΤ/2020

 

 

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/7-2-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 6.599 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 8.613 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ – ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

301 – ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

125

302 – ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

298

303 – ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

181

304 – ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

396

305 – ΤΕ 01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

588

306 – ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

119

307 – ΤΕ 01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

42

308 – ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

34

309 – ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

149

310 – ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

760

311 – ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)

22

312 – ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

167

313 – ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

318

314 – ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

32

315 – ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

510

316 – ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

133

317 – ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

16

318 – ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

229

319 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1.269

320 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΑ

28

321 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΙ

140

322 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

32

323 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

47

324 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

41

325 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

523

326 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

826

327 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ

347

328 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

53

329 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

16

330 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΟΡΝΟ

8

331 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ)

28

332 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

3

333 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

7

334 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΟΜΠΟΕ

5

335 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΟΥΤΙ

4

336 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΠΙΑΝΟ

927

337 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΑΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ)

45

338 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

5

339 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΟΥΜΠΑ

6

340 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΜΠΕΤΑ

34

341 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΜΠΟΝΙ

9

342 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΦΑΓΚΟΤΟ

3

343 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΦΛΑΟΥΤΟ

88

 

 

Πηγή: asep.gr

ΑΣΕΠ 3Κ2019: Ποιοι στέλνουν τώρα φάκελο με δικαιολογητικά (ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΕΛΣΤΑΤ)

Ξεκινά από σήμερα, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, η προθεσμία υποβολής του απαραίτητου «φακέλου» με δικαιολογητικά για την προκήρυξη 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ.

Σημειώστε ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 12 Δεκεμβρίου 2019. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Ένας πλήρης φάκελος υποψηφίου που έχει κληθεί από το ΑΣΕΠ να υποβάλει δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2019 πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
 • Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
 • Παράβολο
 • Πτυχίο ή απολυτήριο
 • Άδειες άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους τρίτεκνους)
 • Κάρτα ανεργίας (για την κατηγορία ΥΕ)

Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη
3Κ/2019
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους αλφαβητικούς πίνακες και δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την διαδικασία.