Άρθρα

ΣΟΧ: Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Την πρόσληψη 58 υπαλλήλων προωθεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι θέσεις αφορούν σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κιλκίς.

 
 
 

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

 • ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΠΕ Δάσκαλοι
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 • ΠΕ Ψυχολόγοι
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Εργοθεραπευτές
 • ΤΕ Φυσιοθεραπευτές
 • ΔΕ Διοικητικό Λογιστικό
 • ΔΕ Κοινωνικοί Φρονιστές
 • ΔΕ Αδελφοί Νοσοκόμοι
 • ΔΕ Βοηθοί Εργοθεραπευτών
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Μάγειρες
 • ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

 

 

 

Η ημερομηνία των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει λήξει! Αναμονή αποτελεσμάτων!

 

Προσλήψεις συμβασιούχων στο ΚΚΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το ΚΚΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 32 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022 για την κάλυψη των κενών
θέσεων επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID.

 

Ειδικότητες:

-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η προθεσμία των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει τελειώσει.

 

 

 

ΣΟΧ: Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων, προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας

υγείας, αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. 

Προθεσμία τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 
 
Η προθεσμία είναι από Παρασκευή 5  Νοεμβρίου 2021 έως και Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021.
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ :
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630
 
 

Το Γραφείο IDEA αναλαμβάνει, κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

 

Η προθεσμία των αιτήσεων έχει τελειώσει!

ΣΟΧ: 96 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Μακεδονίας

Ο ΑΣΕΠ προκηρύσσει νέες προσλήψεις για 96 θέσεις εργασίας επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ) προκηρύσσει την πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, επικουρικού προσωπικού, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.

Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της και διαρκεί για ένα (1) έτος.

 

Οι θέσεις εργασίας αφορούν την πρόσληψη προσωπικού σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κιλκίς.

Οι Θέσεις εργασίας

Έδρα ΚΚΠΠΚΜ (Θεσσαλονίκη)

 • 1 ΘέσηΔιοικητικού Λογιστικού 
 

Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμων» (Ωραιόκαστρο)

 • 2 Θέσεις ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
 • 30 Θέσεις ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • 10 Θέσεις Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας
 • 3 Θέσεις ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας) 
 • 1 Θέση ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας οικοδόμων – συντηρητών κτιρίων)
 • 1 Θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (ειδικότητας εργατών) 

Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμων» – πρώην ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ και ΘΧΠ ΚΙΛΚΙΣ (Κιλκίς)

 • 1 Θέση ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 
 • 1 Θέση ΤΕ Φυσιοθεραπείας
 • 2 Θέσεις ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • 1 Θέση ΔΕ Μαγείρων

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (Δ.Πυλαίας – Χορτιάτης)

 • 2 Θέσεις Νοσηλευτών
 • 1 Θέση ΤΕ Φυσιοθεραπείας
 • 20 Θέσεις ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • 1 Θέση ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας)
 • 1 Θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (ειδικότητας εργατών)

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης – Πρώην Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (Δ. Νεάπολης Συκεών)

 
 • 3 Θέσεις ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • 2 Θέσεις Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (Σέρρες)

 • 8 Θέσεις ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • 1 Θέση ΔΕ Τεχνικού
 • 1 Θέση ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας)

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών – πρώην ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου (Δ. Σιντικής – Σέρρες)

 • 2 Θέσεις ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • 1 Θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (ειδικότητας εργατών)

 

Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί!