Άρθρα

ΑΣΕΠ 4K/2020: Εκδόθηκε η προκήρυξη “Βοήθεια στο Σπίτι”

 

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη μεγαλύτερη – σε αριθμό θέσεων – προκήρυξη μόνιμου προσωπικού του 2020.

Χθες δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ολόκληρη η προκήρυξη.

Σημειώστε τις προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:

 
  • από 2 έως 17 Ιουνίου 2020 για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ
  • από 18 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2020 για υποψηφίους ΥΕ.

 

Δείτε τις θέσεις ανά κατηγορία   ΕΔΩ

 

Τα γραφεία IDEA αναλαμβάνουν την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Γραφείο IDEA Εύοσμος: 2314 314202
Γραφείο IDEA Σέρρες: 23213 02583

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας


ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 10Κ/2018 για την κατηγορία ΠΕ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10-10-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εβδομήντα τεσσάρων (74) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσηςσε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 9Κ/2018 για την κατηγορία ΠΕ

Εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/28-6-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι οκτώ (28) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο πρώην Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και νυν Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1Κ/2018 για την κατηγορία ΔΕ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/9-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, ενενήντα επτά (97) θέσεων προσωπικούμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςστην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2020

 

Γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς, υποβλήθηκαν 8.141 αιτήσεις υποψήφιων των ανωτέρω κατηγοριών.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 3.186 αιτήσεις για την κάλυψη 36 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 2.450 αιτήσεις για την κάλυψη 22 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 2.315 αιτήσεις για την κάλυψη 20 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  •    190 αιτήσεις  για την κάλυψη  1 θέσης  κατηγορίας  Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψήφιων ανέρχεται σε 18.901 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

502-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

821

503-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

160

504-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

701

505-ΠΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ)

859

506-ΠΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

613

507-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

565

508-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

534

509-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

638

510-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

771

511-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

331

512-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

500

513-ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

87

514-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)

83

515-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

165

516-ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

76

517-ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΙΔ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ)

1

518-ΠΕ6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. SOFTWARE)

109

519-ΠΕ6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. HARDWARE)

52

520-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

159

521-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

257

522-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ)

86

523-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

177

524-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

69

525-ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

679

526-ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

302

527-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

382

528-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

216

529-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

366

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

601-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

912

602-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

578

603-ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

105

604-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

138

605-ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

107

606-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

225

607-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

289

608-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

267

609-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)

103

610-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

265

611-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

36

612-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

87

613-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

211

614-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

241

615-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

225

616-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

371

617-ΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

145

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

701-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

254

702-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1.130

703-ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

960

704-ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

143

705-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

143

706-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

130

707-ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ

144

708-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

349

709-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

100

710-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

98

711-ΔΕ ΤΑΜΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΗ

338

712-ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

101

713-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

42

714-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

47

715-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

53

716-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

93

717-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ)

86

718-ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ

437

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

801-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

189

 

ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2018

asep2

 

Σήμερα εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10-10-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τριάντα τριών (33) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

 

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

ΑΣΕΠ 6Κ/2019: Ολόκληρη η νέα προκήρυξη για την ΑΑΔΕ – Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων!

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 37/4-10-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21 Οκτωβριου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας


ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Επανεκκίνηση της υποβoλής των αιτήσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης για μόνιμες θέσεις στην Υγεία!

Το ΑΣΕΠ  προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβαθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας ως κατωτέρω:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τελειώσει!

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεις
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ και ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΣΤΡΙΩΝ.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:
Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Προθεσμίες

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 10 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη έως 16 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Όλη η προκήρυξη εδω

 

ΑΣΕΠ 1Κ/2019: Οι θέσεις για την προκήρυξη για προσλήψεις στην Βουλή των Ελλήνων

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 8 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.