Άρθρα

Αίτηση θεραπείας για την προκήρυξη 3Κ/2018

Την δυνατότητα δικαίωσης, εφόσον αποδείξουν την ορθότητα των απόψεών τους, έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης της 3Κ/2018.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του ΑΣΕΠ με εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα ότι η αίτηση θα πρέπει να είναι απόλυτα σωστή και να απαντάει με συγκεκριμένο τρόπο στην απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής για κάθε αίτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να στραφούν με συγκεκριμένο τρόπο και κατά συνυποψηφίων τους που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων. ”Θα πρέπει να προσκομίσουν συγκεκριμένα στοιχεία και να μην στραφούν κατά του μισού πίνακα διοριστέων. Διαφορετικά η αίτησή τους θα απορριφθεί ως αόριστη και αβάσιμη” σημειώνει το ίδιο στέλεχος.

Οι εκτιμήσεις ελεγκτών του ΑΣΕΠ είναι ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν ξανά την προκήρυξη και τις σημαντικές λεπτομέρειες της, προτού κάνουν Αίτηση Θεραπείας. Να προσπαθήσουν δηλαδή να εξηγήσουν την μείωση των μορίων τους πριν υποβάλουν το σχετικό έντυπο. Υποστήριζαν μάλιστα, ότι η προκήρυξη του ΑΣΕΠ είναι διάσπαρτη σε κάθε σημείο με νόμους οι οποίοι τεκμηριώνουν τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί των αιτήσεων. Ανέφεραν χαρακτηριστικά το παράδειγμα της τριτεκνίας και τις εξαιρέσεις του.

Σημειώστε:

  • Η Αίτηση Θεραπείας μπορεί να υποβληθεί μόνο με δύο τρόπους. Είτε αυτοπροσώπως στο ΑΣΕΠ είτε με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής. Ο φάκελος αποστολής πρέπει να γράφει ”Αίτηση Θεραπείας για την προκήρυξη 3Κ/2018
  • Δεν απαιτείται παράβολο ούτε υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης
  • Όσοι δικαιωθούν δεν σημαίνει ότι κερδίζουν αυτόματα θέση διορισμού. Απλώς τους επιστρέφονται τα μόρια που αφαιρέθηκαν. Εάν τα μόρια (που θα επιστραφούν) είναι αρκετά για να βρεθεί ο υποψήφιος πάνω από τον τελευταίο επιτυχόντα, τότε περιλαμβάνεται στον πίνακα διοριστέων. Σε διαφορετική περίπτωση, βελτιώνει την θέση του στον πίνακα κατάταξης
  • Οι θέσεις είναι 8.166. Όσοι δικαιωθούν και πιάσουν τα απαραίτητα μόρια, θα αντικαταστήσουν ήδη διορισμένους. Δεν θα προσληφθούν υπεράριθμοι.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2314 314202 – 23213 02583

 

Προκήρυξη 3Κ/2018: 45.900 αιτήσεις κατατέθηκαν στο ΑΣΕΠ για τις θέσεις ΔΕ

asep1Τις 45.900 έφτασαν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφιων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Ενδεικτικό της μεγάλης συμμετοχής που είχε η προκήρυξη για τους υποψήφιους είναι ότι μόνο την τελευταία ώρα υποβολής αιτήσεων υποβλήθηκαν 646 αιτήσεις.

 

Τα στελέχη του ΑΣΕΠ περιμένουν τον τριπλάσιο αριθμό αιτήσεων για την κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαιδευσης.

Συμφωνα με τους πρωτους υπολογισμούς, η πιθανότητα πρόσληψης για τους υποψήφιους είναι 1 στους 17. Αυτο βεβαια μπορει να αλλάξει στην πορεία εαν καποιες αιτήσεις ακυρωθούν οι οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αιτήση που τους ζητηθεί.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι ΔΕ πρέπει να στείλουν εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ έως την Δευτέρα 12 Μαρτίου.

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 8.166 θέσεις σε δήμους

exwteriki_pwlitria

 

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από ΕΔΩ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

● Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

● Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

● Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:

● Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

● Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

● Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ 

ΤΗΛ: 2321 302583

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΕΔΩ