Άρθρα

ΣΟΧ: 93 σχολικές καθαρίστριες προσλαμβάνει ο Δήμος Σερρών

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 01/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sox@serres.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγραφεί ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος η ένδειξη «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!

 

 

ΣΟΧ: Νέες θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ στις Σέρρες

Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι θέσεις αφορούν στις Σέρρες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τις ειδικότητες:

-ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1)
-ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1)
-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (2)
-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων (4)

 

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 28 Απριλίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.

 

Κάντε εγγραφή στη νέα υπηρεσία μας, «Διορισμός ALERT», για να έχετε συνεχή ενημέρωση για όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα σας.

 

Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν την επιτυχή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής σας αίτησης.

 

Idea Σέρρες: 2314 314202 (09:00 -14:30)

 

  Φόρμα επικοινωνίας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

  Το email σας

  Κατάστημα
  ΣερρώνΘεσσαλονίκης

  Το μήνυμά σας


   

  ΣΟΧ: Προσλήψεις ΔΕ και ΥΕ στον Δήμο Σιντικής

  Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, με τις παρακάτω ειδικότητες:

  – 1 ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου,
  – 2 ΔΕ ηλεκτρολόγων,
  – 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ισοπεδωτή γαιών)  και δεκατριών
  – 13 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

   

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.    

   

  Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί!

  ΣΟΧ: Προσλήψεις προσωπικού στον ΟΠΑΚΠΑ Σερρών

  Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» Βενιζέλου 139, 62125 Σέρρες υπόψη κ. Σουργκούνη Αναστασία ή κ. Παπαδοπούλου Αθανασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2321022487 εσωτ.2 & 3).

  Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 29-01-2022 και λήγει στις 07-02-2022.

  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

   

  Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί! 

  ΣΟΧ: Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

  συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων, προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας

  υγείας, αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. 

  Προθεσμία τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 
   
  Η προθεσμία είναι από Παρασκευή 5  Νοεμβρίου 2021 έως και Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021.
   
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ :
  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630
   
   

  Το Γραφείο IDEA αναλαμβάνει, κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

   

  Η προθεσμία των αιτήσεων έχει τελειώσει!

  ΣΟΧ: Προσλήψεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για καθαριότητα στο ΔΙΠΑΕ

  Με 72 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

  Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

  Συγκεκριμένα θα προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας στις εξής περιοχές:

   
  • Σίνδος
  • Θέρμη
  • Κιλκίς
  • Κατερίνη
  • Σέρρες
  • Καβάλα
  • Δράμα
  • Διδυμότειχο
   

  Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

   

  Προθεσμία αιτήσεων έως και Σάββατο 23/10/2021 !

   

  Το Γραφείο IDEA αναλαμβάνει, κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

   

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  Idea Εύοσμος: 2314 314202

  Idea Σέρρες: 2321302583

   

  Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί!

  ΣΟΧ: Προσλήψεις του ΔΕΔΔΗΕ στις Σέρρες

  ΔΕΔΔΗΕ: Σε προσλήψεις νέων υπαλλήλων προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ και αφορά υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

   

  Σε προσλήψεις νέων υπαλλήλων προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ και αφορά υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνες συμβάσεις εργασίας.

  Οι θέσεις αφορούν στις Σέρρες.

   

  Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 18/8/2021 μέχρι και 27/8/2021.

  Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν από τις 23.08 κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  Idea Σέρρες: 2321302583

   

   

   Φόρμα επικοινωνίας

   Το όνομά σας (απαραίτητο)

   Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

   Το email σας

   Κατάστημα
   ΣερρώνΘεσσαλονίκης

   Το μήνυμά σας


   Πασχαλινό ωράριο Γραφείων Idea

   Tα Γραφεία IDEA σας ενημερώνουν για το ωράριο τους κατά την διάρκεια των εορτών του Πάσχα.

    

   Πιο συγκεκριμένα, τα Γραφεία IDEA θα παραμείνουν  ΚΛΕΙΣΤΑ  από την Μεγάλη Παρασκευή (30/05) μέχρι την Τρίτη 04 Μαΐου.

    

   Μαζί σας πάλι την Τετάρτη 05 Μαΐου !

    

   Θα μπορείτε να μας βρείτε για οτιδήποτε χρειαστείτε στα τηλέφωνα των Γραφείων, καθόλη την διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

    

   Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

   IDEA Σέρρες: 23213 02583
   IDEA Εύοσμος: 2314 314202

    

   Η διεύθυνση και το προσωπικό μας, σας εύχονται ολόψυχα Καλό Πάσχα, με υγεία σε εσάς και τις οικογένειες σας!

   ΑΣΕΠ 2Κ/2021: Εκδόθηκε η προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στο ίδιο το ΑΣΕΠ

   Εκδόθηκε η νέα προκήρυξη 2Κ/2021 για μόνιμες προσλήψεις στο ίδιο το ΑΣΕΠ.

   Μέσω του διαγωνισμού, επιλέγονται 38 υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

   Στην προκήρυξη συμμετέχουν υποψήφιοι – κάτοχοι 142 διαφορετικών πτυχίων και διπλωμάτων.

    

   Θα επιλεγούν μόνιμοι υπάλληλοι των εξής ειδικοτήτων:

   • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
   • ΠΕ Πληροφορικής
   • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
   • ΤΕ Πληροφορικής
   • ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ
   • ΔΕ Χειριστών Η/Υ

   Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

    

   Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

   Τηλέφωνα επικοινωνίας:

   Idea Σέρρες: 23213 02583
   Idea Εύοσμος: 2314314202

    

    

    Φόρμα επικοινωνίας

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

    Το email σας

    Κατάστημα
    ΣερρώνΘεσσαλονίκης

    Το μήνυμά σας