Άρθρα

ΣΟΧ: Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Την πρόσληψη 58 υπαλλήλων προωθεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι θέσεις αφορούν σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κιλκίς.

 
 
 

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

 • ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΠΕ Δάσκαλοι
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 • ΠΕ Ψυχολόγοι
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Εργοθεραπευτές
 • ΤΕ Φυσιοθεραπευτές
 • ΔΕ Διοικητικό Λογιστικό
 • ΔΕ Κοινωνικοί Φρονιστές
 • ΔΕ Αδελφοί Νοσοκόμοι
 • ΔΕ Βοηθοί Εργοθεραπευτών
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Μάγειρες
 • ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

 

 

 

Η ημερομηνία των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει λήξει! Αναμονή αποτελεσμάτων!

 

ΣΟΧ: 93 σχολικές καθαρίστριες προσλαμβάνει ο Δήμος Σερρών

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 01/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sox@serres.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγραφεί ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος η ένδειξη «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!

 

 

ΣΟΧ: Προσλήψεις 96 ατόμων στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προβλέπονται από την παρούσα Ανακοίνωση, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ψηφιακές Υπηρεσίες» του Δήμου, υποβάλλοντας τη συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης 32788/28-07-2022 και τα σχετικά δικαιολογητικά από 
 
το Σάββατο 30/07/2022  και ώρα  00:00 π.μ. έως και την Παρασκευή  12/08/2022 και ώρα 23:59μ.μ..

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Αιτήσεις με ημερομηνία και ώρα εκτός του προβλεπόμενου άνω χρονικού διαστήματος  θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν, κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Idea Εύοσμος: 2314 314202

 

 

  Φόρμα επικοινωνίας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

  Το email σας

  Κατάστημα
  ΣερρώνΘεσσαλονίκης

  Το μήνυμά σας


  ΣΟΧ: 25 σχολικές καθαρίστριες προσλαμβάνει ο Δήμος Σιντικής

   

  Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) καθαριστών – στριών σχολείων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: prosopiko@sidiki.gr και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

  Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

   

  Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει 01/08/2022 και λήγει 12/08/2022.

   

  Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν, κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  Idea Σέρρες: 2321302583

   

   

   Φόρμα επικοινωνίας

   Το όνομά σας (απαραίτητο)

   Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

   Το email σας

   Κατάστημα
   ΣερρώνΘεσσαλονίκης

   Το μήνυμά σας


   ΣΟΧ: 211 σχολικές καθαρίστριες προσλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

   Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων έντεκα (211) ατόμων (εκατόν εκατόν ογδόντα -180- πλήρους
   απασχόλησης και τριάντα ενός -31- μερικής απασχόλησης) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

    

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από 25/07/2022 έως και 05/08/2022.

   Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

    

   Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν, κατόπιν ραντεβού την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

   Τηλέφωνα επικοινωνίας:

   Idea Εύοσμος: 2314 314202

    

    

    Φόρμα επικοινωνίας

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

    Το email σας

    Κατάστημα
    ΣερρώνΘεσσαλονίκης

    Το μήνυμά σας


    ΣΟΧ: Προκήρυξη θέσεων Σχολικών Οδηγών και Συνοδών στην Κεντρική Μακεδονία

    H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 10648/23-06-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ Ψ1Η146ΜΤΛΗ-6ΩΓ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών για το διδακτικό έτος 2022-2023, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2023.

     Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

     

     Επομένως, το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 14.07.2022 έως και τη Δευτέρα 25.07.2022.

     

    H ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!

    ΔΥΠΑ -ΟΑΕΔ: 115 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω ΑΣΕΠ

    Προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για 115 θέσεις εργασίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς των Περιφερειών της χώρας ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

    Ειδικότερα, η ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών & Τρικάλων.

     
     
     

    Ζητείται προσωπικό των ειδικοτήτων:

    • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
    • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων
    • ΔΕ Μαγείρων
    • ΥΕ Καθαριότητας

    Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση για ένα έτος και συγκεκριμένα έως τις 31/7/2023.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Δ.ΥΠ.Α. μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική>Εργασία και ασφάλιση >Απασχόληση στο δημόσιο τομέα>Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α . Μετά την υποβολή της αίτησης παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ (asep.gr) κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ .

    Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα αναρτηθεί με νέα ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

    Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε για την πρόσληψη συνολικά 115 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το σχολικό έτος 2022-2023. 

     

     

     

     

    Η προθεσμία των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει τελειώσει!

    ΣΟΧ: Προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

     

    Σε μπαράζ προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ προχωρά η Ελληνική Αστυνομία. Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε θέσεις εργασίας με νέες προκηρύξεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

    Με τους νέους διαγωνισμούς επιλέγονται 38 νέοι υπάλληλοι  της βαθμίδας εκπαίδευσης ΔΕ.

    Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα
    γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

    Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Π Κανελλοπούλου 4 ,Τ Κ 101 77 ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου τηλέφωνο επικοινωνίας 213-1520298.

    Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

    Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από 29-06-2022 έως 12-07-2022 υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr στα καταστήματα της υπηρεσίας όπου προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων Αχαρνών Καλλιθέας Θεσσαλονίκης και Θέρμης.

    Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

     

    ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!

    Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις σε 32 περιοχές μέσω ΑΣΕΠ

    Την πρόσληψη 122 υπαλλήλων με προκήρυξη ΑΣΕΠ προωθεί ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) του υπουργείου Πολιτισμού.

    Για να καλύψει ανάγκες σε κεντρικές υπηρεσίες, εργαστήρια και πωλητήρια.

    Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

    Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

    Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

    • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
    • ΠΕ Πληροφορικής
    • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
    • ΠΕ Γλύπτες
    • ΠΕ Ζωγράφοι
    • ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
    • ΠΕ Οικονομικοί
    • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
    • ΤΕ Πληροφορικής
    • ΤΕ Γραφιστών
    • ΤΕ Λογιστές
    • ΤΕ Συντηρητές Έργων Τέχνης
    • ΔΕ Συντηρητές Έργων Τέχνης
    • ΔΕ Πωλητές Εκμαγείων
    • ΥΕ Εργάτες

    Που θα απασχοληθεί το προσωπικό

    Οι θέσεις αφορούν στις εξής περιοχές:

    • Αθήνα
    • Άγιος Ιωάννης Ρέντης
    • Σούνιο
    • Μυκήνες
    • Επίδραυρος
    • Άρτα
    • Πάτρα
    • Θήβα
    • Χαλκίδα
    • Αρχαία Ολυμπία
    • Βεργίνα
    • Ηράκλειο Κρήτης
    • Φαιστός
    • Δωδώνη
    • Ιωάννινα
    • Θεσσαλονίκη
    • Θάσος
    • Φίλιπποι Καβάλας
    • Κέρκυρα
    • Σαντορίνη
    • Κόρινθος
    • Μονεμβασιά
    • Μυστράς
    • Σπιναλόγκα
    • Ζάκρος
    • Ρέθυμνο
    • Χανιά
    • Πέλλα
    • Δίον Πιερίας
    • Ρόδος
    • Αμφίπολη
    • Δελφοί

     

    Η προθεσμία των αιτήσεων έχει τελειώσει!