Άρθρα

Καταβολή επιδόματος πρακτικής στους ωφελούμενους Α’ κύκλου

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους της Πράξης «Επιταγή εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» με MIS 5000084 για τα ακόλουθα:

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 8.12.2016, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, η καταβολή της ενδιάμεσης πληρωμής σε όλους τους ωφελούμενους του Α’ κύκλου του προγράμματος.

Τα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς το αργότερο έως την Δευτέρα 12.12.2016.

Οι πληρωμές του Β’ κύκλου του προγράμματος εκτελούνται κανονικά με βάση την ολοκλήρωση της πρακτικής και τον έλεγχο των φακέλων των ωφελούμενων.

Μπορείτε να λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, τόσο από την ειδική ιστοσελίδα της Δράσης www.insete-training.gr όσο και από το τηλεφωνικό κέντρο (τηλ 801 11 15 255).