Ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 1Κ/2020

Η προκήρυξη 1Κ/2020 αφορά υποψηφίους που κατά βάση δεν διαθέτουν ειδική εμπειρία.

 

Το γεγονός αυτό επιτρέπει την ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων, δεδομένου ότι:

 
  • Η εμπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης
  • Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία

Σημειώστε:

  • Η βαθμολογούμενη εμπειρία ορίζεται έως 84 μήνες και αποδίδει 7 μόρια το μήνα
  • Το σύνολο της απόδοσης για το μάξιμουμ της εμπειρίας ορίζεται στα 588 μόρια 

Προσέξτε ακόμα:

() Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

() Αυτό σημαίνει ότι τα πιστοποιητικά πρέπει να βεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο προσόν ήταν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή έως τις 7 Απριλίου

 

Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων αρχίζει 23 Μαρτίου 2020 και τελειώνει 7 Απριλίου 2020.

 

Θα εξυπηρετούμε για ραντεβού μέχρι νεωτέρας μόνο τηλεφωνικά.

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ