ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σπουδαστές για Πρακτική άσκηση

Ζητούνται σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ για διενέργεια πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις της πόλης.

Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο:

IDEA Ιουστινιανού 1 Σέρρες

Τηλ: 23213 02583