Άρθρα

ΑΣΕΠ: 22 προσλήψεις στην Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς

Στην πρόσληψη 22 νέων υπαλλήλων, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, αναμένεται να κινηθεί η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς

Οι νέες θέσεις εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και προβλέπει προσλήψεις για απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε ξεχωριστές υπηρεσίες και θα υπογράψει συμβάσεις μερικής και πληρους απασχόλησης.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότας.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την σχετική εγκριτική απόφαση της  Δημοτικής Εμπορικής Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς.

 

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  Φόρμα επικοινωνίας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

  Το email σας

  Κατάστημα
  ΣερρώνΘεσσαλονίκης

  Το μήνυμά σας


  Θεσσαλονίκη: 6 νέες θέσεις στον δήμο Καλαμαριάς

   

  Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς έχοντας υπόψη την αριθμ. 954/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/07 σε συνδυασμό με την  παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν 2738/1999, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου μας.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) ΥΕ Εργατών Ταφής-Εκταφής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα  δύο (2) μηνών.

  Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 13/12/2018 έως και 24/12/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία), στην κα Μαρία Τζιόλα, τηλέφωνο 2313314255 ή 2313314230.

   

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΕ ΕΡΓ. ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ &  ΕΡΓ. ΤΑΦΗΣ-ΕΚΤΑΦΗΣ 

  1. Αίτηση
  2. Ταυτότητα