ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Πλήθος αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης  3Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 14/1.05.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.951 αιτήσεις.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ