ΑΣΕΠ 8Κ/2020: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από επιλαχόντες

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 8Κ/2020 του ΑΣΕΠ,που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πέντε (5) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 και του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6).

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα κατάταξης του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠαποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν την προτίμησή τους για τις νέες θέσεις, χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών και πρόσθετων προσόντων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 19 Απριλίου 2023ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των επιλαχόντων του εν λόγω κλάδου (κωδ. θέσης 702 της 8Κ/2020) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά τους στους πίνακες κατάταξης.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ