Άρθρα

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Παράταση υποβολής των αιτήσεων για την ΣΟΧ1/2022 Καθαριότητα

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εξαιτίας ενός έκτακτου τεχνικού προβλήματος που σημειώθηκε κατά τις ημέρες 21/03/2022 εώς 24/03/2022, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δεν στάθηκε δυνατό να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για την υποβολή των αιτήσεων και προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη και ισότιμη πρόσβαση στην διαδικασία υποβολής,

ανακοινώνει την παράταση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμος, της Ανακοίνωσης 10433/15-03-2022 (6ΓΡ7ΩΛΒ4Υ0) ΣΟΧ 1/2022, έως 30/03/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυπληρωμή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, Π.Μελά 24 ΤΚ 56224, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Σάβα Άννα (τηλ. επικοινωνίας: 2313302198)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΟΑΕΔ ΣΟΧ 1/2022: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικών αιτήσεων

Παρατείνεται μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

Η παράταση δίνεται, καθώς, λόγω εργασιών της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, οι ψηφιακές υπηρεσίες θα είναι εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022, στις 17:00, έως και την Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2022, στις 18:00.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022, στις 23:59.

Για τη δημόσια πρόσκληση, τα παραρτήματα και τις οδηγίες υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

 

 

ΑΣΕΠ: Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων προκήρυξης 13Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε τροποποίηση της Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ ,  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4765/2021.

Η τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6/3-2-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, το οποίο έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κυρίως στην προσθήκη επισήμανσης στον Πίνακα Εντοπιότητας του Κεφαλαίου Α΄ της Προκήρυξης καθώς επίσης και στη συμπλήρωση αποδεκτών Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών του Παραρτήματος Ζ΄ της Προκήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠπαρατείνεται μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου 2022.

 

ΑΣΕΠ 12Κ/2021 : Παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Μόλις προ ολίγου, η Ανεξάρτητη Αρχή με επίσημη ανακοίνωσή της γνωστοποιει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 12Κ/2021 παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου.

 • Δείτε την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, πατώντας ΕΔΩ

ΑΣΕΠ 7Κ/2021: Παράταση στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα ΚΕΠ

ΑΣΕΠ: Παράταση στην προκήρυξη για 144 μόνιμες θέσεις στα ΚΕΠ. Ποιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό 7Κ/2021 – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις.

H διαδικασίαγια την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο asep.gr για την προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά 144 θέσεις μόνιμες προσλήψεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού έλαβε παράταση.

Ειδικότερα, η νέα προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων που θα ανακοινώσει σε λίγη ώρα το ΑΣΕΠ, ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021.

 

Θέσεις ανά κλάδο:

 • 59 – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
 • 32 – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
 • 53 – ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)

Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος κάτοχοι όλων των τίτλων σπουδών.

 
 • Ειδικότερα, για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτά πτυχία οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
 • Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 • Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποδεκτά γίνονται πτυχία, διπλώματα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Κριτήρια κατάταξης

κριτήρια ΑΣΕΠ

Μέσω του διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό του κλάδου Διεκπαιρέωσης Υποθέσεων Πολιτών.

 

Πηγή: workenter.gr

ΔΕΔΔΗΕ: Παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 100 μόνιμων υπαλλήλων στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού η προθεσμία παρατείνεται έως και 18 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Μέσω της προκήρυξης θα προσληφθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ).

 

Οι θέσεις αφορούν τις εξής Περιφερειακές Ενότητες:

 • Αχαΐας
 • Θεσσαλονίκης
 • Πειραιώς
 • Φθιώτιδας

Τι ισχύει για το όριο ηλικίας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί:

 
 • έως και το έτος 2000 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Εξαίρεση: Από το έτος 1981 έως και το έτος 2000 οι υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ των ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, για τους κωδικούς θέσεων 101 έως 104 και από 201 έως 204
 

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί!

Παράταση Αιτήσεων Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού

Σε συνέχεια ανακοίνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης περί προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του λοιπού επικουρικού προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 έως και Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Ως εκ τούτου, παρατείνεται η προθεσμίας λήξης υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. (μεσημέρι).

Παράταση Προκήρυξης 6Κ/2020 για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ, παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2020.